Træningspladsen ligger i skønne naturomgivelser nær Langskov i Hadsten med masser af luft og højt til himlen. Hele området er indhegnet med yderligere indhegning af 2 træningsbaner. Desuden har vi mulighed for adgang til indendørs træning om vinteren i Hundehal'en, der er specielt bygget til hundetræning.

Træningsfaciliteterne lejer vi af Hundehuset i Hadsten, der foruden hundepension også er hjem for Helle og Lars. Det fordrer naturligvis, at vi er nødt til at have et regelsæt, som alle overholder. Som medlem af og kursist hos Hadsten Hundevenner beder vi dig derfor sætte dig ind i og respektere reglerne, så vi kan bevare vores dejlige træningsfaciliteter.

Takt og tone på træningspladsen

  • Hunden må ikke bære kvælerhalsbånd, pighalsbånd eller antitræksele på træningspladsen.
  • Fysisk afstraffelse af hunden er ikke tilladt og vil medføre bortvisning.
  • Syge hunde må ikke komme på træningspladsen af hensyn til smittefaren. Det gælder også, hvis hunden kaster op eller har diarré.
  • Alle hunde skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Er du i tvivl, så tjek med din dyrlæge
  • Alle hunde skal have en ansvarsforsikring, der også dækker træningssituationer. Dette fremgår sædvanligvis af policen, men er du i tvivl, så tjek med dit forsikringsselskab.
  • Alle hunde skal bære lovpligtigt id-tegn.
  • Løbske tæver er velkomne til træning men skal holdes i afstand af de andre hunde. Er tæven meget påvirket af løbetiden, anbefales det at give den fri fra træningen.
  • Tilskuere er velkomne men bedes forholde sig roligt og i behørig afstand under træningen.
  • Hold øje med din hund og vis hensyn. Det er ikke alle hunde, der bryder sig om at hilse. Spørg først og sørg for, det foregår stille og roligt (4 ben på jorden).
  • Ryd op efter din hund. Efterladenskaber skal samles op OVERALT - også på luftearealet -  og lægges i de til formålet opstillede spande. Husk at binde knude på posen!

Træning i Hundehal'en

Se ordensreglement for brug af Hundehal'en.

Adgang til træningspladsen

Hvis porten til træningspladsen er lukket, er der ingen adgang for kursister eller besøgende. Vent til porten åbnes.

Toiletforhold

Der forefindes toiletter ved Hundehal'en, som gerne må benyttes. Børst skoene af, inden du går ind og ryd op efter dig selv.

Luftearealer

Du er velkommen til at benytte luftearealet ved siden af træningspladserne til at lufte din hund inden og efter træning. Efterladenskaber skal ALTID samles op og lægges i de til formålet opstillede spande. Husk at binde knude på posen, inden du lægger den i spanden!  Bruger du spanden til andet affald, skal det også afleveres i afbunden pose.

Hold hunden i snor med mindre, du har fuld kontrol over den. Hunde må IKKE luftes i umiddelbar nærhed af hundepensionen og skal afholdes fra at tisse op ad bygninger, maskiner eller træningsredskaber.

Er du i tvivl om noget, så spørg din instruktør.