Hadsten Hundevenner indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administration af vores medlemmer og aktiviteter. I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvorfor, hvornår og hvordan, vi bruger dine personoplysninger samt hvilke rettigheder, du har.


Vores dataansvar
Hadsten Hundevenner er dataansvarlig og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger til enhver tid sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Behandling af personoplysninger
Vi indsamler personoplysninger med det formål at:

 • administrere dit medlemsskab
 • levere den ydelse, du har købt, f.eks. træning, kursus eller prøve
 • optimere og tilpasse vores produkter og tjenester
 • opfylde en kontraktlig eller retslig forpligtelse

Hvilke oplysninger indsamler vi
Ved oprettelse af medlemsskab indsamler vi almindelige kontaktoplysninger såsom navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og emailadresse. Vælger du at tilmelde dig vores info-brev med nyt om træning og arrangementer,  bliver dit navn og din emailadresse registreret på vores nyhedsliste.

Ved tilmelding til prøver indsamler vi almindelige kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, email) samt bankoplysninger. Bankoplysninger er nødvendige i tilfælde af, at du skal have refunderet dit konkurrencegebyr.

Når du besøger hjemmesiden indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. Disse data kan ikke henføres til dig personligt og bruges alene for at sikre dig en god brugeroplevelse, når du besøger hjemmesiden. Læs mere herom i vores cookiepolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I forbindelse med træning, kurser og prøver sker der videregivelse af oplysninger om navn og evt. email til trænere, kursusledere og dommere.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre med markedsføringsmæssige formål for øje.

Sletning af personoplysninger
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din indmeldelse og aktiviteter i klubben slettes senest 2 år efter din udmeldelse af klubben eller dit ophør af virke som ulønnet instruktør. Oplysninger vil dog blive gemt i længere tid, hvis klubben har en legitim forpligtelse til at opbevare oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til prøver slettes senest 3 måneder efter at prøven er afviklet.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedslister slettes, når du melder dig ud af klubben eller hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at modtage disse emails.

Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 6 måneder.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig skriftligt på mail til tom@hadstenhundevenner.dk.

Se mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder 

Kontaktoplysninger

Hadsten Hundevenner
Langskovvej 37, 8370 Hadsten

Tlf. 2060 3383
Email: mail@hadstenhundevenner.dk
Web: www.hadstenhundevenner.dk

CVR: 35608184

Ændring af privatlivspolitik
Hadsten Hundevenner forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side, hvor dato for seneste opdatering vil være angivet.

Senest opdateret 13. august 2018