Senior rally Cup hos HHV

Senior Rally Cup er indtil videre en uofficiel konkurrence, som kan afholdes i forbindelse med alle officielle rallyprøver eller som separat rallyprøve. For at en separat Senior Rallyprøve tæller til Årets Rally Senior skal min 5 teams deltage i prøven. Årets HHV Rally Senior findes efter afvikling af årets sidste prøve på basis af alle årets resultater. Vinderen kåres og hyldes sammen med de øvrige seniorer ved Hadsten Hundevenners officielle rallyprøve den 30. december.

Bemærk at Senior Rally Cup udelukkende er for hunde som har fysiske udfordringer eller er blevet for gamle til at træne de mange stillingsskift, spring og vendinger i bevægelse, som findes i de andre rallyklasser.

Seniorbanen kan indeholde øvelser fra alle klasser og har 12-14 skilte ekskl. “Start” og “Mål”. Der må max. være 5 stationære øvelser, og skilte med stillingsskift og spring kan ikke forekomme.

Der skal være mindst 3 højrehandlede øvelser, som kun kan være begynder- og øvetskilte, og der må ikke være mere end 6 øvelser med højrehandling på banen.

I feltøvelsen kan føreren vælge, om hunden skal stå, sidde eller dække i feltet. Hunde, der bærer dækken under prøven, kan dog ikke have dæk som valgfri position.

Ved øvelser med snurre, cirkel omkring fører og synkronvendinger, må føreren stå stille, når øvelsen udføres.

Regler for Banen gennemføres efter en idealtid, som det er op til teamet, at komme så tæt på som muligt. Idealtiden er udelukkende afgørende i tilfælde af pointlighed. Er to hunde lige tæt på idealtiden, placeres den langsomste højst. Idealtiden oplyses af dommeren ved banegennemgang.

Det røde “Stop” bliver i alle øvelser erstattet af hunden i stå.

Hunden må bære sko og dækken under prøven.

Førerne i seniorklassen må klappe i hænderne eller på benene for at opmuntre deres hund. Mundtlig opmuntring, flere kommandoer og/eller tavse signaler, hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner.

Vi har valgt at fortsætte med de seniorskilte, vi allerede har benyttet i den seneste sæson, krydret med flere af de nye skilte fra DKK.

I officielle DKK konkurrencer vil skiltene fra DKK selvfølgelig blive benyttet, men i vores interne konkurrencer, ønsker vi at bevare de skilte som har fungeret fint i vores konkurrencer i 2018.

Skiltesæt

Begynder
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
26-27-28-29
30-31-32-33-34-35-36-37-39
43-44-45-46-47

Øvet
100-101-104-105-106-107-108-109
110-111-112-115-116-117-118
122-123-124-125-126-127

Ekspert
205-209
212-214-217-218
223-224-225-226-227-228

Champion
300-301-302-304
313-314

Vi har derudover i champion medtaget skiltene
 • Dobbelt synkron højre
 • Dobbelt synkron venstre
 • Dobbelt tulipan
 • Dobbelt springvand

Alle konkurrencer, der tæller til Årets Rally Senior skal fuldføres med samme ekvipage (samme hund og fører). Skifter en hund fører undervejs udelukkes ekvipagen.

De op til 10 bedste ekvipager på dagen tildeles point efter følgende skala:

Placering som nr. 1 giver 15 point
Placering som nr. 2 giver 12 point
Placering som nr. 3 giver 9 point
Placering som nr. 4 giver 7 point
Placering som nr. 5 giver 6 point
Placering som nr. 6 giver 5 point
Placering som nr. 7 giver 4 point
Placering som nr. 8 giver 3 point
Placering som nr. 9 giver 2 point
Placering som nr. 10 giver 1 point

I årets hund hos Hadsten Hundevenner tæller resultater fra alle prøver med. Hos DGI er det de 3 bedste resultater, der tæller med.

 • Ved pointlighed placeres hunden, der har flest 1. vinder på de tre kvalificerende prøver.
 • Ved fortsat lighed, vinder hunden, der har højeste samlede point på de tre kvalificerende banegennemløb.
 • Ved fortsat lighed vinder hunden, der samlet er tættest på idealtiden på de tællende prøver.
 • Ved fortsat lighed, vinder den bedst placerede hund på prøven 30. december

Prøver skal meldes til Hadsten Hundevenner senest 2 måneder før prøven holdes. Det påhviler arrangøren selv at annoncere bredt om prøven.

Annoncering og tilmelding

Annoncering og tilmeldinger til seniorrallyprøver administreres via Hadsten Hundevenners konto hos NemTilmeld. Send en email med info om rallyprøven til Tom Mortensen på tom@hadstenhundevenner.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Dato
 • Sted
 • Pris
 • Dommer
 • Evt. tidspunkt hvis prøven ligger sammen med officielle prøver
 • Evt. tekst til invitation med generel info

I mailens emnefelt skriver du: Seniorrallyprøve samt dato og sted for prøven i mailens emnefelt. 

Arrangørerne udsender selv PM samtidig med, at PM udsendes til den officielle rallyprøve. Vi anbefaler, at det udsendes 1 uge før konkurrencen.

Startgebyrer

Afregning for prøven kan tidligst overføres dagen efter tilmeldingsfristens udløb og sker når foreningen ved fremsendelse af kontonummer via mail anmoder herom. Samtidig sender HHV deltagerlisten til arrangørens email. Anbefalet pris for deltagelse i Senior Rallycup er 125,- per hund. Der gives ikke rabat ved flere tilmeldte hunde.

Dommere og præmier

Alle dommere fra DKK og DCH samt rutinerede hundeførere med indgående kendskab til rallysporten og reglerne for senior rally kan benyttes. Dommer og officials ved dommerbordet afgør til enhver tid, om en hund er i stand til at gennemføre en konkurrence.

Der skal på samme vilkår som til officielle prøver være præmier, bånd og rosetter.

Registrering af resultater og deltagerliste fra senior rallykonkurrence, som tæller til Årets Rally Senior, sendes til tom@hadstenhundevenner.dk senest 7 dage efter konkurrencen. Tom registrerer herefter resultaterne til Årets Rallyseniorhund. Brug venligst blanketten Registrering og tilmelding af resultater og vedhæft denne til mailen.