Senior rally konkurrenceregler

Senior rallykonkurrencer dømmes efter DKKs reglement for rally-lydighed med følgende undtagelser:

  • Det røde ”stop” betyder stå
  • Fysisk krævende øvelser; stillingsskift og spring er fjernet
  • Banen gennemføres efter en idealtid, som det er op til teamet, at komme så tæt på som muligt. Idealtiden er udelukkende afgørende i tilfælde af pointlighed. Er to hunde lige tæt på idealtiden, placeres den langsomste højst.
    Idealtiden oplyses af dommeren ved banegennemgang.
  • Alle dækkener er tilladt, hvis valgfri position ikke er dæk
  • Det er tilladt hunden at bære sko

Det er valgfrit om hunden har snor på under banegennemløbet, men hunde skal føres i line til og fra banen.

Seniorbanen kan indeholde rallyskilte fra klasserne begynder, øvet og ekspert.

Seniorklassen har mellem 12 – 14 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 5 stationære øvelser. Øvelser fra alle klasser kan indgå i klassen. Min. 3 højrehandlede skilte, max 6 højrehandlede skilte. Højst 3 højrehandlede skilte i træk. Skilte, hvor der højrehandles, kan kun være skilte fra begynder- eller øvetklassen.

Førerne i seniorklassen må klappe i hænderne eller på benene for at opmuntre deres hund. Mundtlig opmuntring, flere kommandoer og/eller tavse signaler hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner.