Regler for interne prøver i seniorrally

Seniorbanen kan indeholde øvelser fra alle klasser og har 12-14 skilte ekskl. “Start” og “Mål”. Der må max. være 5 stationære øvelser, og skilte med stillingsskift og spring kan ikke forekomme.

Der skal være mindst 3 højrehandlede øvelser, som kun kan være begynder- og øvetskilte, og der må ikke være mere end 6 øvelser med højrehandling på banen.

I feltøvelsen kan føreren vælge, om hunden skal stå, sidde eller dække i feltet. Hunde, der bærer dækken under prøven, kan dog ikke have dæk som valgfri position.

Ved øvelser med snurre, cirkel omkring fører og synkronvendinger, må føreren stå stille, når øvelsen udføres.

Banen gennemføres efter en idealtid, som det er op til teamet, at komme så tæt på som muligt. Idealtiden er udelukkende afgørende i tilfælde af pointlighed. Er to hunde lige tæt på idealtiden, placeres den langsomste højst. Idealtiden oplyses af dommeren ved banegennemgang.

Det røde “Stop” bliver i alle øvelser erstattet af hunden i stå.

Hunden må bære sko og dækken under prøven.

Førerne i seniorklassen må klappe i hænderne eller på benene for at opmuntre deres hund. Mundtlig opmuntring, flere kommandoer og/eller tavse signaler, hvor den ene eller begge arme bruges er tilladt. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner.