Prøve i senior rally?

Vil din forening afholde Senior Rally konkurrence?

Foreninger der ønsker at afholde senior rallyprøver, afregner selv præmier, dommer, ringpersonale ol. Foreningen betaler et gebyr for afholdelse af prøven på kr. 125, der overføres til Hadsten Hundevenner. Beløbet går ubeskåret til præmier til Årets Senior Rallyhunde.

Afvikling af prøver

Senior Rally prøver kan afholdes i forbindelse med officielle rallyprøver eller som separat rallyprøve. For at en separat senior rallyprøve tæller til Årets Senior skal min 5 teams deltage i prøven. Ved officielle DKK, DGI og DcH prøver er der ikke krav om et minimum antal deltagere.

Senior Rally Cup

Prøver til Senior Rally Cup 2019 skal meldes til Hadsten Hundevenner 2 måneder før prøven holdes. Det påhviler arrangøren selv at annoncere bredt om prøven.

Annoncering og tilmelding

Annoncering og tilmeldinger til seniorrallyprøver administreres via Hadsten Hundevenners konto hos NemTilmeld.

Send en email med info om rallyprøven til Tom Mortensen på tom@hadstenhundevenner.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Dato
  • Sted
  • Pris
  • Dommer
  • Evt. tidspunkt hvis prøven ligger sammen med officielle prøver
  • Evt. tekst til invitation med generel info

I mailens emnefelt skriver du: Seniorrallyprøve samt dato og sted for prøven i mailens emnefelt. 

Arrangørerne udsender selv PM samtidig med, at PM udsendes til den officielle rallyprøve. Vi anbefaler, at det udsendes 1 uge før konkurrencen.

Startgebyrer

Afregning for prøven kan tidligst overføres dagen efter tilmeldingsfristens udløb og sker når foreningen ved fremsendelse af kontonummer via mail anmoder herom. Samtidig sender HHV deltagerlisten til arrangørens email. Anbefalet pris for deltagelse i Senior Rallycup er 125,- per hund. Der gives ikke rabat ved flere tilmeldte hunde.

Dommere og præmier

Alle dommere fra DKK og DCH samt rutinerede hundeførere med indgående kendskab til rallysporten og reglerne for senior rally kan benyttes. Dommer og officials ved dommerbordet afgør til enhver tid, om en hund er i stand til at gennemføre en konkurrence.

Der skal på samme vilkår som til officielle prøver være præmier, bånd og rosetter.

Registrering af resultater til Årets Rally Senior

Registrering af resultater og deltagerliste fra senior rallykonkurrence, som tæller til Årets Rally Senior, sendes til tom@hadstenhundevenner.dk senest 7 dage efter konkurrencen. Tom registrerer herefter resultaterne til Årets Rallyseniorhund. Brug venligst blanketten Registrering og tilmelding af resultater og vedhæft denne til mailen.